Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
Tìm kiếm
Ứng dụng
Công văn giấy tờ
Lịch công tác
Văn bản QPPL chuyên ngành chất lượng
Thăm dò ý kiến
Bạn biết hoạt động Giải thưởng Chất lượng Việt Nam bằng cách nào?Lấy ý kiến TCVN/QCVN
Lấy ý kiến TCVN/QCVN
Hỏi đáp
Hỏi đáp
 
   
Khóa tập huấn kỹ năng mềm cho các Trưởng Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 6-7/11 vừa qua, tại Kim Bôi, Hòa Bình, với sự hỗ trợ của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) dành cho các quốc gia thành viên là các nước đang phát triển, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp tổ chức khóa tập huấn các kỹ năng mềm cho các Trưởng Ban, Trưởng Tiểu Ban kỹ thuật TCQG.

Chi tiết
Bài mới nhất
Quy chế Thi đua khen thưởng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Khóa tập huấn kỹ năng mềm cho các Trưởng Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
LỄ KỶ NIỆM NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10 VÀ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN
THÔNG ĐIỆP NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10-2014
KHÓA ĐÀO TẠO, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ DÀNH CHO THƯ KÝ BAN KỸ THUẬT
Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn
Thông báo Chương trình phổ biến TCVN ISO/IEC 17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012) và khóa đào tạo các kỹ năng cho chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo TCVN ISO/IEC 17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012)
Thông báo tổ chức Hội thảo phổ biến Tiêu chuẩn quốc gia về Hiệu suất năng lượng của động cơ điện

Khóa tập huấn kỹ năng mềm cho các Trưởng Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

LỄ KỶ NIỆM NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10 VÀ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN

THÔNG ĐIỆP NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10-2014

KHÓA ĐÀO TẠO, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ DÀNH CHO THƯ KÝ BAN KỸ THUẬT
Tiêu chuẩn hóa  
Ban kỹ thuật 
Thông tin nghiệp vụ 
Thuật ngữ liên quan đến đảm bảo chất lượng các quá trình đo lường

Chú thích - Các thuật ngữ và định nghĩa trong 3.10 đã được xây dựng trước khi ban hành ISO 10012. Chúng có thể thay đổi trong tiêu chuẩn được ban hành đó.

Chi tiết
 
Liên kết

 

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 Trung tâm Thông tin TCĐLCL
 Trung tâm Năng suất Việt Nam
 Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn
 Văn phòng WTO/TBT Việt Nam
 Ủy ban CODEX Việt Nam
 Văn phòng Công nhận
 Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3
 Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1
 Viện Đo lường Việt Nam
 
 
Quảng cáo