Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
Tìm kiếm
Ứng dụng
Công văn giấy tờ
Lịch công tác
Văn bản QPPL chuyên ngành chất lượng
Thăm dò ý kiến
Bạn biết hoạt động Giải thưởng Chất lượng Việt Nam bằng cách nào?Lấy ý kiến TCVN/QCVN
Lấy ý kiến TCVN/QCVN
Hỏi đáp
Hỏi đáp
 
   
Tiêu chuẩn - Ngôn ngữ chung của thế giới

Đây chính là chủ đề của Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14-10-2015. Chủ đề này đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu thế giới là ISO, IEC và ITU thống nhất đưa ra. 
Chi tiết
Bài mới nhất

Lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2015

Thông báo về tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khóa tập huấn kỹ năng mềm cho các Trưởng Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

LỄ KỶ NIỆM NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14-10 VÀ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN
Tiêu chuẩn hóa  
Ban kỹ thuật 
Thông tin nghiệp vụ 
Thuật ngữ liên quan đến đảm bảo chất lượng các quá trình đo lường

Chú thích - Các thuật ngữ và định nghĩa trong 3.10 đã được xây dựng trước khi ban hành ISO 10012. Chúng có thể thay đổi trong tiêu chuẩn được ban hành đó.

Chi tiết
 
Liên kết

 

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 Trung tâm Thông tin TCĐLCL
 Trung tâm Năng suất Việt Nam
 Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn
 Văn phòng WTO/TBT Việt Nam
 Ủy ban CODEX Việt Nam
 Văn phòng Công nhận
 Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3
 Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1
 Viện Đo lường Việt Nam
 Báo Chất lượng Việt Nam
 
 
Quảng cáo