Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
Tìm kiếm
Ứng dụng
Công văn giấy tờ
Lịch công tác
Văn bản QPPL chuyên ngành chất lượng
Thăm dò ý kiến
Bạn biết hoạt động Giải thưởng Chất lượng Việt Nam bằng cách nào?Lấy ý kiến TCVN/QCVN
Lấy ý kiến TCVN/QCVN
Hỏi đáp
Hỏi đáp
 
   
Bài mới nhất

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Thông báo Chương trình phổ biến TCVN ISO/IEC 17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012) và khóa đào tạo các kỹ năng cho chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo TCVN ISO/IEC 17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012)

KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN HÓA QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ

Thông báo tổ chức Hội thảo Phổ biến TCVN, QCVN
Tiêu chuẩn hóa  
Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia về vi sinh vật trong thực phẩm

Ngày 05/12/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3772/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1.        

TCVN 9975:2013, Thực phẩm – Định lượng coliform và Escherichia coli bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM

2.        

TCVN 9976:2013, Thịt và thủy sản – Định lượng Escherichia coli bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM

3.        

TCVN 9977:2013, Thực phẩm – Định lượng tổng vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM

4.        

TCVN 9978:2013, Sản phẩm sữa – Định lượng coliform và tổng vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM

5.        

TCVN 9979:2013, Sữa – Định lượng coliform và tổng vi sinh vật hiếu khí bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM

6.        

TCVN 9980:2013, Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Định lượng Enterobacteriaceae bằng phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM

 

Xem chi tiết Quyết định.


Chi tiết
Ban kỹ thuật 
Thông tin nghiệp vụ 
Thuật ngữ liên quan đến đảm bảo chất lượng các quá trình đo lường

Chú thích - Các thuật ngữ và định nghĩa trong 3.10 đã được xây dựng trước khi ban hành ISO 10012. Chúng có thể thay đổi trong tiêu chuẩn được ban hành đó.

Chi tiết
 
Liên kết

 

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 Trung tâm Thông tin TCĐLCL
 Trung tâm Năng suất Việt Nam
 Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn
 Văn phòng WTO/TBT Việt Nam
 Ủy ban CODEX Việt Nam
 Văn phòng Công nhận
 Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3
 Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1
 Viện Đo lường Việt Nam
 
 
Quảng cáo