Giới thiệu - Chứng nhận sản phẩm

Ngày

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM LÀ GÌ

 

Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba). 

 

Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ:

Phòng Dịch vụ Khoa học Công nghệ

Điện thoại: 024.37917 510

Email: info@vsqi.gov.vn