Cơ cấu tổ chức

Ngày

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

 

 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN:

 

Phó Viện trưởng phụ trách:

  • ThS. Ngô Thị Ngọc Hà

Điện thoại: 04. 3756 4745

Email: ngongocha@tcvn.gov.vn

Phó Viện trưởng:

  • ThS. Phùng Mạnh Trường

Điện thoại: 04. 3756 1161

Email: pmtruong@tcvn.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN:

 

Phòng Tổng hợp Kế hoạch

Điện thoại: 04.38361 464

Trưởng phòng: Phùng Quang Minh

Phó trưởng phòng: ThS. Hà Thị Thu Trà

 

Văn phòng Viện

Điện thoại: 04.3756 2807

Chánh Văn phòng: ThS. Thạch Cẩm Anh

Phó Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Chính

 

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng

Điện thoại: 04.37567 110

Trưởng phòng: ThS. Bùi Ngọc Bích

 

Văn phòng Mã số mã vạch

Điện thoại: 04.38361 463

Trưởng phòng: ThS. Phan Hồng Nga

Phó trưởng phòng: Vũ Hoàng Dương

 

Văn phòng Giải thưởng Chất lượng

Điện thoại: 04.37912 619

Phó Trưởng phòng: Trần Minh Khánh

 

Phòng Dịch vụ Khoa học Công nghệ

Điện thoại: 04.37917 510

Trưởng phòng: ThS. Màn Thùy Giang

 

Phòng Xuất bản Phát hành

Điện thoại: 04.3756 4269

Trưởng phòng: Phùng Quang Vũ

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1: Cơ khí, luyện kim

Điện thoại: 04.38361 466

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Duy Trinh

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2: Điện, điện tử

Điện thoại: 04.38361 465

Trưởng phòng: ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

Phó trưởng phòng: Lương Hoàng Anh

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3: Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Điện thoại: 04.38361 467

Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Thanh Xuân

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4: Nông nghiệp, thực phẩm

Điện thoại: 04.3756 4605

Trưởng phòng: Phạm Thị Sáng

Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Thành Hưng

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5: Sản phẩm tiêu dùng

Điện thoại: 04.38361 462

Trưởng phòng: ThS. Thái Quỳnh Hoa

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6: Môi trường

Điện thoại: 04.3756 4191

Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Thanh Ngọc

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 04.3756 9085

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hải Anh