Cơ cấu tổ chức

Ngày

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

 

 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN:

 

Viện trưởng:

  • Th.S. Phó Đức Sơn

Điện thoại: 04. 3756 4609

Email: phoducson@tcvn.gov.vn

 

Phó Viện trưởng:

  • Th.S. Ngô Thị Ngọc Hà

Điện thoại: 04. 3756 4745

Email: ngongocha@tcvn.gov.vn

 

  • Th.S. Phùng Mạnh Trường

Điện thoại: 04. 3756 1161

Email: pmtruong@tcvn.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN:

 

Phòng Tổng hợp Kế hoạch

Điện thoại: 04.38361 464

Trưởng phòng: Phùng Quang Minh

Phó trưởng phòng: Hà Thu Trà

 

Văn phòng Viện

Điện thoại: 04.3756 2807

Chánh Văn phòng: Thạch Cẩm Anh

Phó Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Chính

 

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng

Điện thoại: 04.37567 110

Trưởng phòng: Bùi Ngọc Bích

 

Văn phòng Mã số mã vạch

Điện thoại: 04.38361 463

Trưởng phòng: Phan Hồng Nga

Phó trưởng phòng: Vũ Hoàng Dương

 

Văn phòng Giải thưởng Chất lượng

Điện thoại: 04.37912 619

Trưởng phòng: Phùng Mạnh Trường

 

Phòng Dịch vụ Khoa học Công nghệ

Điện thoại: 04.37917 510

Trưởng phòng: Màn Thùy Giang

 

Phòng Xuất bản Phát hành

Điện thoại: 04.3756 4269

Trưởng phòng: Phùng Quang Vũ

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1: Cơ khí, luyện kim

Điện thoại: 04.38361 466

Trưởng phòng: Nguyễn Duy Trinh

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2: Điện, điện tử

Điện thoại: 04.38361 465

Trưởng phòng: Đoàn Thanh Vân

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3: Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Điện thoại: 04.38361 467

Trưởng phòng: Trần Thanh Xuân

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4: Nông nghiệp, thực phẩm

Điện thoại: 04.3756 4605

Trưởng phòng: Phạm Thị Sáng

Phó Trưởng phòng: Lê Thành Hưng

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5: Sản phẩm tiêu dùng

Điện thoại: 04.38361 462

Trưởng phòng: Thái Quỳnh Hoa

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6: Môi trường

Điện thoại: 04.3756 4191

Trưởng phòng: Lê Thị Thanh Ngọc

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 04.3756 9085

Trưởng phòng: Nguyễn Hải Anh