Cơ cấu tổ chức

Ngày

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN:

Phó Viện trưởng phụ trách:

  • Ngô Thị Ngọc Hà

Điện thoại: 024. 3756 4745

Email: ngongocha@tcvn.gov.vn

Phó Viện trưởng:

  • Phùng Mạnh Trường

Điện thoại: 024. 3756 1161

Email: pmtruong@tcvn.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN:

Phòng Tổng hợp Kế hoạch

Điện thoại: 024.38361 464

Trưởng phòng: Phùng Quang Minh

Văn phòng Viện

Điện thoại: 024.3756 2807

Chánh Văn phòng: Thạch Cẩm Anh

Phó Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Chính

Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng

Điện thoại: 024.37567 110

Trưởng phòng: Bùi Ngọc Bích

Văn phòng Mã số mã vạch

Điện thoại: 024.38361 463

Trưởng phòng: Phan Hồng Nga

Phó trưởng phòng: Vũ Hoàng Dương

Văn phòng Giải thưởng Chất lượng

Điện thoại: 024.37912 619

Trưởng phòng: Trần Minh Khánh

Phòng Dịch vụ Khoa học Công nghệ

Điện thoại: 024.37917 510

Trưởng phòng: Màn Thùy Giang

Phòng Xuất bản Phát hành

Điện thoại: 024.3756 4269

Phụ trách: Phùng Mạnh Trường

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1: Cơ khí, luyện kim

Điện thoại: 024.38361 466

Trưởng phòng: Nguyễn Duy Trinh

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2: Điện, điện tử

Điện thoại: 024.38361 465

Trưởng phòng: Đoàn Thị Thanh Vân

Phó trưởng phòng: Lương Hoàng Anh

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3: Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Điện thoại: 024.38361 467

Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Xuân

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4: Nông nghiệp, thực phẩm

Điện thoại: 024.3756 4605

Trưởng phòng: Phạm Thị Sáng

Phó Trưởng phòng: Lê Thành Hưng

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5: Sản phẩm tiêu dùng

Điện thoại: 024.38361 462

Phó trưởng phòng phụ trách: Hà Thị Thu Trà

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6: Môi trường

Điện thoại: 024.3756 4191

Trưởng phòng: Lê Thị Thanh Ngọc

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 024.3756 9085

Trưởng phòng: Nguyễn Hải Anh