• Ngày Môi trường Thế giới (5/6/2016): “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”

  Ngày Môi trường Thế giới (5/6/2016): “Tiếng gọi thiên ...

  Môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với con người ở tất cả các quốc gia và trong mọi hoàn ...

  Read More

 • Tiêu chuẩn quốc tế và khả năng thúc đẩy thương mại dịch vụ

  Tiêu chuẩn quốc tế và khả năng thúc đẩy ...

  Dịch vụ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, chiếm khoảng 75% GDP tại các nước phát ...

  Read More

 • Pharma sector gets new ISO tool for drug identification

  Pharma sector gets new ISO tool for drug identification

  With hundreds of thousands of prescription drugs on the market, the pharmaceutical sector faces an increasingly complex and risky challenge. Rapid growth in ...

  Read More

News

World Standards Day 14-10-2016 World Standards Day 14-10-2016

Each year on 14 October, the members of the IEC, ISO and ITU celebrate World Standards Day, which is a means of paying tribute to the collaborative efforts of the thousands of experts worldwide who develop the voluntary technical agreements that are publi