• RID – Registered Application Provider Identifier

  RID – Registered Application Provider Identifier

  The first Registered Application Provider Identifier (RID) has been issued to a Vietnam application provider in 5 December 2017. RID will be ...

  Read More

 • World Standard Day 14-10

  World Standard Day 14-10

  Ngày 14-10 hằng năm đã được lựa chọn là ngày Tiêu chuẩn thế giới. Đây là ngày hội truyền thống của những người ...

  Read More

 • Giải pháp cho công trình năng lượng sạch với bộ tiêu chuẩn ISO 52000

  Giải pháp cho công trình năng lượng sạch với ...

  New standard

  Read More

 • New standard on occupational health and safety

  New standard on occupational health and safety

  New standard on occupational health and safety

  Read More

 • Tiêu chuẩn quốc tế và khả năng thúc đẩy thương mại dịch vụ

  Tiêu chuẩn quốc tế và khả năng thúc đẩy ...

  Dịch vụ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, chiếm khoảng 75% GDP tại các nước phát ...

  Read More

News