Góp ý cho dự thảo QCVN 1:2015/BKHCN về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Ngày

Thực hiện kế hoạch soát xét QCVN 1:2015/BKHCN về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, Bộ KH&CN xin gửi đến quý cơ quan, doanh nghiệp dự thảo sửa đổi để xin ý kiến góp ý.

 

Nội dung dự thảo và công văn xin ý kiến được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ KH&CN (www.most.gov.vn) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (www.tcvn.gov.vn).

 

Văn bản góp ý xin gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua Vụ Tiêu chuẩn) trước ngày 6/8/2018.