Góp ý cho dự thảo QCVN 8:2018/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Ngày

Thực hiện kế hoạch soát xét QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), Bộ KH&CN xin gửi đến quý cơ quan, doanh nghiệp dự thảo sửa đổi để xin ý kiến góp ý.

 

Xem toàn văn nội dung dự thảo, thuyết minh và công văn xin ý kiến tại đây.

 

Văn bản góp ý xin gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam) trước ngày 10/9/2018.