Hội nghị phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em

Ngày

Để quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em, ngày 26/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban thành thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2009/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em”, trong đó quy định: Kể từ ngày 15/4/2010 đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 03:2009/BKHCN.

Cùng với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, đồ chơi đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của trẻ em. Trong số các sản phẩm dành cho trẻ em, đồ chơi là mặt hàng đa dạng nhất, từ kiểu loại, hình dáng, vật liệu cho đến tính năng. Trên thị trường hiện nay đồ chơi trẻ em chủ yếu vẫn là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó hàng chính ngạch của các nhà sản xuất có uy tín chiếm tỷ lệ không cao, các hàng trôi nổi, nhập theo đường tiểu ngạch, không rõ nguồn gốc, chất lượng kém vẫn còn nhiều. Chính vì vậy luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn từ đồ chơi đến trẻ em.

Để quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em, ngày 26/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban thành thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2009/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em”, trong đó quy định: Kể từ ngày 15/4/2010 đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 03:2009/BKHCN.

Trong thời gian áp dụng quy chuẩn này và các tiêu chuẩn viện dẫn tại quy chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết nhiều vướng mắc từ phía các doanh nghiệp về đối tượng áp dụng của quy chuẩn. Bên cạnh đó, trên thị trường hiện còn một số sản phẩm đồ chơi trẻ em và một số quy định liên quan đến an toàn chưa thuộc phạm vi của quy chuẩn, chính vì vậy cũng dẫn đến những khó khăn cho việc chứng nhận chất lượng sản phẩm và gây lúng túng cho đơn vị quản lý cũng như doanh nghiệp. Trong thời gian sau khi quy chuẩn kỹ thuật này được ban hành, đã có thêm một số TCVN về an toàn đồ chơi trẻ em được xây dựng và công bố. Đây là căn cứ khoa học để có thể xem xét bổ sung cập nhận cho quy chuẩn trong thời gian sắp tới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với sản phẩm này.

Dựa trên các thực tế này, việc phổ biến nội dung quy chuẩn và các tiêu chuẩn về an toàn đồ chơi trẻ em thuộc QCVN 3:2009/BKHCN và cập nhật các tiêu chuẩn mới liên quan là hết sức cần thiết. Hội thảo “Phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức nhằm phổ biến rộng rãi những nội dung trên đến các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu, các cơ quan quản lý thị trường, các tổ chức thử nghiệm, các tổ chức chứng nhận và các Bộ, ngành liên quan.

Hội nghị có các báo cáo về nội dung của quy chuẩn và hệ thống TCVN An toàn đồ chơi trẻ em; thực trạng quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em trên thị trường và thực trạng vấn đề đánh giá hợp quy, đánh giá hợp chuẩn đối với sản phẩm này cũng như thực tế của việc tuân thủ các quy định của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ chơi hiện nay.

  1) Giới thiệu tóm tắt nội dung QCVN 03:2009/BKHCN và các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em gồm các yêu cầu về an toàn cơ lý, an toàn chống cháy, an toàn với các chất thôi nhiễm từ đồ chơi, an toàn của một số hợp chất hữu cơ độc hại có trong đồ chơi. Trong bài tham luận này hội nghị cũng được cung cấp thông tin về một số tiêu chuẩn quốc tế có liên quan đang được xem xét sửa đổi để cập nhật kịp thời với quốc tế.

2) Giới thiệu thực trạng vấn đề an toàn đồ chơi trẻ em nhập khẩu và lưu thông trên thị trường thông qua việc kiểm tra đánh giá thực tế đối với sản phẩm này. Các thông tin về thực tế việc tuân thủ cũng như những xử lý sai phạm trong 02 năm gần nhất, những cảnh báo đã được đưa ra trong thời gian gần đây cũng như những đánh giá về thực trạng việc sản xuất kinh doanh đồ chơi trẻ em cũng được cung cấp tương đối chi tiết đầy đủ, giúp cho mọi đối tượng liên quan có được cái nhìn tổng thể về sản phẩm này.

  3) Giới thiệu về hoạt động chứng nhận hợp qui sản phẩm đồ chơi trẻ em theo QCVN 3:2009/BKHCN. Trong đó nêu tổng quan về các văn bản pháp qui có liên quan như Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 về việc ban hành QCVN 3:2009/BKHCN , Quyết định số 401/QĐ-TĐC ngày 25/4/2010 về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KH & CN Quy định về công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật.

Sau khi nghe các báo cáo viên trình bày, các đại biểu cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung các báo cáo tham luận cũng như đặt câu hỏi về các vấn đề doanh nghiệp/đơn vị đang quan tâm. Một số vấn đề được trao đổi nhiều nhất gồm:

+   Các sản phẩm nào thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 3:2009/BKHCN.

+   Số lượng mẫu thử nghiệm các chỉ tiêu chính theo QCVN 3:2009/BKHCN.

+   Thời gian từ khi sản phẩm nhập khẩu đăng ký đánh giá hợp quy đến khi đưa được ra thị trường.

+   Nội dung phải ghi nhãn trên sản phẩm cũng như trên nhãn phụ của sản phẩm nhập khẩu.

+   Với các đồ chơi chưa thuộc phạm vi của QCVN thì có thể chứng nhận chất lượng theo phương thức nào.

+   Phân biệt thế nào giữa đồ chơi sử dụng trong nhà và đồ chơi sử dụng tại nơi công cộng (như nhà trẻ, khu vui chơi v.v...).

Hội nghị phổ biến đã cung cấp những nội dung kỹ thuật sẽ được xem xét sửa đổi và cập nhật trong QCVN cũng như những TCVN sẽ được xây dựng trong thời gian sắp tới để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phòng thử nghiệm và các cơ quan liên quan có thể nắm bắt và có những bước chuẩn bị về thiết kế sản phẩm, cũng như đầu tư trang thiết bị thử nghiệm và nâng cao năng lực thử nghiệm theo các tiêu chuẩn mới.

Mọi thắc mắc liên quan đến QCVN 03:2009/BKHCN và các TCVN liên quan, xin gửi về:

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.38361462          Fax: 04.38361771

Email: phongtc5@gmail.com; info@vsqi.gov.vn

 

Danh mục các TCVN về An toàn đồ chơi trẻ em đã được phổ biến:

1.        TCVN 6238-1 : 2011 (ISO 8124-1: 2009)    An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 1: Các yêu cầu an toàn liên quan đến tính chất cơ lý.
2.        TCVN 6238-2 : 2008  (ISO 8124-2 : 2007)    An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 2: Yêu cầu chống cháy. 3.        TCVN 6238-3 : 2011 (ISO 8124-3 : 2010)    An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 3: Giới hạn mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại
4.        TCVN 6238-4A:2011 (ISO 8124-4:2010)    An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 4A: Xích đu, cầu trượt và các đồ chơi vận động tương tự sử dụng tại gia đình
5.        TCVN 6238-4:1997 (EN 71-4:1990)    An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 4: Bộ đồ chơi thực nghiệm về hóa học và các hoạt động liên quan
6.        TCVN 6238-5:1997  (EN 71-5:1993)    An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 5: Bộ đồ chơi hóa học ngoài bộ đồ chơi thực nghiệm 
7.        TCVN 6238-6:2015 (ISO 8124-6:2014)    An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 6: Một số este phtalat trong đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em 
8.        TCVN 6238-8:2015 (ISO/TR 8124-8:2014)    An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 8: Hướng dẫn xác định tuổi sử dụng
9.        TCVN 6238-9:2010  (EN 71-9:2005)      An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 9: Hợp chất hóa học hữu cơ – Yêu cầu chung 
10.        TCVN 6238-10:2010  (EN 71-10:2005)      An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 10: Hợp chất hóa học hữu cơ – Chuẩn bị và chiết mẫu 
11.        TCVN 6238-11:2010  (EN 71-11:2005)      An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 11: Hợp chất hóa học hữu cơ – Phương pháp phân tích