Hội nghị phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Tiêu chuẩn quốc gia về An toàn thiết bị điện gia dụng

Ngày

Hiện nay do sự tiện lợi nên hầu hết các gia đình đều sử dụng các thiết bị điện gia dụng cho các nhu cầu cuộc sống của mình, tuy nhiên nếu sử dụng các thiết bị này không đúng cách hoặc do sản phẩm không đạt chất lượng có thể gây ra nguy hiểm cho người sử dụng như điện giật, bỏng hay cháy nổ…

Ngày 30/9/2009 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN về việc ban hành QCVN 04:2009/BKHCN về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử” quy định:

Kể từ ngày 1/6/2010 các sản phẩm: Dụng cụ điện đun nước nóng thức thời, dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng, máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác, ấm đung nước, nồi cơm điện, quạt điện được quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chất lượng theo các quy định của QCVN 04:2009/BKHCN.

Kể từ ngày 1/1/2011 các sản phẩm còn lại bao gồm: Lò vi sóng, lò nướng điện, vỉ nướng điện (loại di động); dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng, dụng cụ pha chè hoặc cà phê và máy sấy khô tay được quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chất lượng theo các quy định của QCVN 04:2009/BKHCN.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu, thu thập và đánh giá năng lực sản xuất, năng lực thử nghiệm và tình hình thị trường Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư số 16/2010/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử” như sau:

Kể từ ngày 01/01/2011: sản phẩm lò vi sóng nêu tại số thứ tự 8 Phụ lục của QCVN 4:2009/KHCN chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chất lượng theo quy định.

Kể từ ngày 01/10/2011: các sản phẩm nêu tại số thứ tự 7, 9, 10, 11, 12 và 13 Phụ lục của QCVN 4:2009/BKHCN chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chất lượng theo quy định.”

Trong thời gian vừa qua, kể từ khi Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN được ban hành, đã có không ít doanh nghiệp gửi công văn đến Tổng cục TCĐLCL hỏi, kiến nghị, thắc mắc các vấn đề liên quan đến QCVN này.

Qua thực tế thực hiện việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hóa theo các quy định tại QCVN 4:2009/BKHCN đã cho thấy những vấn đề bất cập và lúng túng trong việc xác định theo tên gọi đối với các thiết bị. Các thiết bị điện dân dụng ngày nay cũng thay đổi nhanh chóng về công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu và thị hiếu người tiêu dùng, do đó, các tiêu chuẩn cũng được cập nhập theo nhằm đáp ứng thực tế và phù hợp với nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, hài hòa hơn với các quy định của các nước trong khu vực và quốc tế. Vì vậy, doanh nghiệp cũng cần được cập nhập các thông tin về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hoá để có các điều chỉnh trong thiết kế, sản xuất, và những bước đi thích hợp để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho hàng hoá của mình, đặc biệt về chất lượng. Dựa trên các thực tế này, việc phổ biến các tiêu chuẩn về thiết bị điện thuộc QCVN 4:2009/BKHCN và cập nhập các tiêu chuẩn mới liên quan là hết sức cần thiết.

Hội thảo “Phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thiết bị điện gia dụng” do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức nhằm phổ biến rộng rãi các TCVN về an toàn thiết bị điện gia dụng nằm trong QCVN 4:2009/BKHCN đến các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu, các cơ quan quản lý thị trường, các tổ chức thử nghiệm, các tổ chức chứng nhận và các Bộ, ngành nội dung cụ thể quy định trong QCVN và TCVN và các văn bản pháp quy có liên quan.

Hội nghị đã nghe các báo cáo và thảo luận các nội dung về TCVN, QCVN sau:

Bài 1: Cập nhật các văn bản pháp quy liên quan đến Chứng nhận Hợp quy theo QCVN 4:2009/BKHCN của các thiết bị điện gia dụng;

Bài 2: Giới thiệu và cập nhật các nội dung kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về An toàn thiết bị điện gia dụng TCVN 5699 và các tiêu chuẩn về an toàn của các thiết bị điện gia dụng thuộc danh mục sản phẩm của QCVN 04:2009/BKHCN;

Bài 3: Giới thiệu về năng lực của phòng thử nghiệm về an toàn thiết bị điện gia dụng và những vấn đề thuận lợi và khó khăn trong khi thử nghiệm theo các TCVN.

Sau khi nghe các báo cáo viên trình bày, các đại biểu cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung các báo cáo tham luận cũng như đặt câu hỏi cho các vấn đề doanh nghiệp/đơn vị đang quan tâm. Một số vấn đề được trao đổi nhiều nhất gồm:

+ Sự thừa nhận về kết quả thử nghiệm của các tổ chức thử nghiệm trong và ngoài nước.

+ Số lượng các mẫu để thử nghiệm các chỉ tiêu chính theo QCVN 4.

+ Các sản phẩm nào thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 4:2009/BKHCN.

Hội nghị phổ biến đã cung cấp những nội dung kỹ thuật được sửa đổi và cập nhật trong các TCVN, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phòng thử nghiệm và các cơ quan liên quan có thể nắm bắt và có những bước chuẩn bị về thiết kế sản phẩm, thay đổi dây chuyền công nghệ cũng như đầu tư trang thiết bị thử nghiệm và nâng cao năng lực thử nghiệm theo các tiêu chuẩn mới. Hội nghị cũng đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến thắc mắc của doanh nghiệp trong quá trình áp dụng các TCVN này.

Mọi câu hỏi liên quan đến QCVN 4:2009/BKHCN và các TCVN liên quan, xin gửi về:

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.38361465          Fax: 04.38361771

Email: tc2@vsqi.gov.vn          info@vsqi.gov.vn

 

 

Danh mục các Tiêu chuẩn quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được giới thiệu trong hội nghị phổ biến:


1.        QCVN 04:2009/BKHCN    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
2.        TCVN 5699-1:2010    IEC 60335-1:2010    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung
3.        TCVN 5699-2-9:2010    IEC 60335-2-9: 2008    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị nấu di động tương tự
4.        TCVN 5699-2-15:2013    IEC 60335-2-15:2012    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng
5.        TCVN 5699-2-21:2013    IEC 60335-2-21:2012    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ
6.        TCVN 5699-2-23:2013    IEC 60335-2-23:2012    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-23:  Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc
7.        TCVN 5699-2-25:2007    IEC 60335-2-25:2005    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp
8.        TCVN 5699-2-35:2013    IEC 60335-2-35:2012    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn –  Phần 2-35: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun nước nóng nhanh
9.        TCVN 5699-2-74: 2010    IEC 60335-2-74: 2009    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể đối với que đun điện
10.        TCVN 5699-2-80:2007    IEC 60335-2-80:2005    Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện