Hội nghị phổ biến tiêu chuẩn quốc gia ngành Giấy và Hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm giấy

Ngày

Trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Viện TCCLVN phối hợp Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC6 Giấy và sản phẩm giấy, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến tiêu chuẩn quốc gia ngành Giấy và Hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm giấy.  

Đại biểu tham dự hội nghị gồm các đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách hoạt động tiêu chuẩn/quản lý chất lượng của các công ty sản xuất, kinh doanh ngành giấy tại các tỉnh phía nam, các đơn vị thử nghiệm, tổ chức đánh giá chứng nhận. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham gia của đại diện các đơn vị quản lý đến từ các Sở Công Thương, Chi cục TCĐLCL, cục quản lý thị trường, cục hải quan các tỉnh phía nam.    

Tại hội nghị các đại biểu tham dự sẽ được cung cấp, cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến hệ thống TCVN, QCVN của ngành giấy; hội nghị cũng là cơ hội để các đơn vị quản lý, đơn vị thử nghiệm, đánh giá chứng nhận và doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như các văn bản quy định có liên quan.

Thời gian:  08h00 - 16h30, thứ năm và thứ sáu ngày 22, 23/9/2016.

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Chi tiết liên hệ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Điện thoại: 04 38361462. Email: tqhoa@tcvn.gov.vn