Hội thảo phổ biến các hướng dẫn của ASEAN về STRACAP

Ngày

Với sự tài trợ của Dự án hỗ trợ hội nhập khu vực ASEAN của Liên minh Châu Âu EU, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo phổ biến các hướng dẫn của ASEAN về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp (STRACAP). Hội thảo diễn ra trong hai ngày 12 và 13/1/2017 tại Hà Nội.

Mục đích của Hội thảo nhằm phổ biến các quy định, hướng dẫn của ASEAN về tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp trong khu vực ASEAN cho các đại biểu Việt Nam đến từ các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan quản lý, tổ chức chứng nhận, thử nghiệm, hiệp hội ...

Các nội dung được chuyên gia ARISE chia sẻ và cùng các đại biểu thảo luận trong Hội thảo bao gồm:

  • Hướng dẫn ASEAN về tiêu chuẩn: Vai trò của tiêu chuẩn trong hội nhập thị trường ASEAN;
  • Cơ sở hạ tầng dành cho STRACAP – Cơ sở hạ tầng quốc gia theo hướng dẫn của ASEAN;
  • Hướng dẫn ASEAN về hài hòa tiêu chuẩn hướng tới hội nhập thị trường ASEAN – Quá trình triển khai các tiêu chuẩn đã được hài hòa ở cấp ASEAN và cấp quốc gia;
  • Hướng dẫn ASEAN về đánh giá sự phù hợp và chứng nhận, các ví dụ cụ thể;
  • Hướng dẫn ASEAN về các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA), quá trình hài hòa cơ chế chính sách và thừa nhận.

Ngoài ra, các thảo luận còn tập trung vào các nội dung như: phương hướng đẩy mạnh triển khai các hướng dẫn của ASEAN tại Việt Nam, xác định nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng STRACAP, quá trình triển khai một số MRA (thiết bị điện-điện tử, thuốc y học cổ truyền, thực phẩm chức năng, báo cáo tương đương sinh học...) và cơ chế chính sách hiện hành.