Hướng dẫn tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý có phiên bản mới

Ngày

Số lượng các hệ thống quản lý đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, phản ánh nhu cầu và đòi hỏi của ngày càng nhiều tổ chức mong muốn cải thiện kết quả công việc trong một loạt các lĩnh vực và ngành nghề. Thực tế là hầu hết các công ty đều áp dụng nhiều hơn một hệ thống quản lý. Tài liệu Hướng dẫn của ISO đối việc tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý - cho dù có theo tiêu chuẩn ISO hay không - vừa mới được cập nhật, xuất bản là một tham khảo rất hữu ích.

 

Từ cải tiến chất lượng đến hiệu suất năng lượng, hiệu suất môi trường hay là giao thông đường bộ, việc sử dụng các hệ thống quản lý đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Điều này phản ánh những bối cảnh và môi trường hoạt động ngày càng phức tạp. Công cuộc theo đuổi, tìm hướng cải tiến liên tục và hiệu năng bền vững đã thúc đẩy nhu cầu về một cuốn cẩm nang giúp hướng dẫn các tổ chức thông qua việc thiết kế hệ thống quản lý hiệu quả, mau lẹ và tích hợp, để đáp ứng với tốc độ phát triển hiện thời.

 

ISO 9001 (về chất lượng), ISO 50001 (về năng lượng) và ISO 14001 (về môi trường) là một trong số các tiêu chuẩn hệ thống quản lý (TC HTQL) nổi tiếng và được sử dụng phổ biến nhất của ISO, trong số hơn 60 tiêu chuẩn tạo nên danh mục của ISO, bao trùm các lĩnh vực như như sức khỏe và an toàn của tổ chức (ISO 45001), an toàn thực phẩm (ISO 22000), giáo dục (ISO 21001) và công nghệ thông tin (ISO 27001)... Không giống như các loại tiêu chuẩn khác, TC HTQL có tác động đến nhiều khía cạnh và chức năng khác nhau của một tổ chức và ngày càng có nhiều công ty áp dụng nhiều hơn một hệ thống.

 

Xuất bản lần đầu năm 2008, Sử dụng tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý tập hợp kiến thức chuyên môn quốc tế, trích dẫn các trường hợp ngành nghề và ứng dụng đa dạng, cũng như hướng dẫn thực hành tốt nhất về tích hợp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Tài liệu này vừa được cập nhật để phản ánh những thay đổi đối với cả các tiêu chuẩn ISO và không phải tiêu chuẩn ISO.

 

Michael McLean, Trưởng nhóm công tác ISO chịu trách nhiệm biên soạn cuốn cẩm nang, cho biết: việc tích hợp hiệu quả các hệ thống quản lý có thể hỗ trợ một tổ chức theo nhiều cách khác nhau.

 

“Nhiều tổ chức được hưởng lợi từ nhiều hệ thống quản lý để giúp họ đảm bảo các hệ thống và quy trình phù hợp với mục tiêu của tổ chức và giúp duy trì mô hình kinh doanh của mình thông qua các môi trường không ngừng thay đổi”, ông nói.

 

Cuốn sổ tay này cung cấp một hướng dẫn thực tế cho các tổ chức để gắn kết hiệu quả các hệ thống quản lý được áp dụng với các chiến lược, kế hoạch và hoạt động của tổ chức. Tài liệu đưa ra các ví dụ minh họa như được áp dụng trong bối cảnh thế giới thực của tổ chức cũng như những nghiên cứu trường hợp có liên quan, tất cả đều có thể được áp dụng cho các loại lĩnh vực và ngành nghề. Tài liệu có thể áp dụng cho bất kỳ loại TC HTQL nào, không chỉ giới hạn ở các tiêu chuẩn của ISO.

 

Nguồn: ISO