Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10 (World Standards Day 14-10)

Ngày

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới – World Standards Day (14 tháng 10) được tổ chức hàng năm để vinh danh những nỗ lực của hàng ngàn chuyên gia trên khắp Thế giới chia sẻ bí quyết và chuyên môn của họ để phát triển các tiêu chuẩn quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại, phổ biến các kiến thức và tiến bộ khoa học công nghệ. Ngày Tiêu chuẩn thế giới được coi là ngày hội truyền thống của những người làm công tác tiêu chuẩn hoá trên toàn cầu.

 

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới được đề xuất bởi 3 cơ quan phát triển các tiêu chuẩn lớn nhất thế giới và cam kết hợp tác dưới ngọn cờ của các tiêu chuẩn hợp tác Thế giới: Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU).

 

Tiêu chuẩn quốc tế đại diện cho quan điểm chung của các chuyên gia hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, từ các công ty năng lượng và năng lượng cho giao thông vận tải, hệ thống quản lý, biến đổi khí hậu, y tế, an toàn, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT ). Họ tình nguyện mang những kiến thức của mình để phục vụ cho lợi ích công cộng, họ đến với nhau để tạo ra các tiêu chuẩn để từ đó cung cấp cho  doanh nghiệp, chính phủ và xã hội với một nền tảng vững chắc cho sự thay đổi tích cực .

 

Những tiêu chuẩn quốc tế dành cho các sản phẩm và dịch vụ được xây dựng từ nền tảng chất lượng, sinh thái, an toàn, tin cậy, sự tương hỗ, hiệu suất và hiệu quả. Các tiêu chuẩn này hình thành nên tiêu chuẩn quốc tế cũng như mang đến cho các nhà sản xuất niềm tin vào khả năng của họ để vươn tầm tới thị trường toàn cầu với đầy đủ kiến thức thiết yếu giúp sản phẩm của họ sẽ cạnh tranh trên thế giới.

 

Có được điều này bởi vì các tiêu chuẩn quốc tế mang đến sự tương hỗ, chính sự tương hỗ này tạo ra lợi thế kinh tế nhờ quy mô và đảm bảo rằng người sử dụng có thể có được các dịch vụ như nhau ở bất kỳ nơi nào họ đến. Chính vị vậy, các tiêu chuẩn quốc tế mang lại lợi ích như nhau cho khách hàng, nhà sản xuất và nhà phân phối. Quan trọng hơn, ở các quốc gia đang phát triển, điều này thúc đầy việc triển khai những sản phẩm và dịch vụ mới và khuyến khích phát triển kinh tế.

Tiêu chuẩn quốc tế là rất quan trọng cho hiệu quả ngày càng tăng, hiệu quả biểu thị khả năng đạt được các mục tiêu đề ra bằng cách thực thi những quá trình phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lượng tối ưu so với sự lãng phí, chi phí hay kết quả không mong muốn tối thiểu . Tiêu chuẩn chứa đựng thực hành tốt nhất để đảm bảo đo lường, so sánh, làm gia tăng hiệu quả, giảm lãng phí, giúp các tổ chức vượt qua những thách thức trong bối cảnh môi trường kinh tế đầy cạnh tranh và phức tạp hiện nay. 

 

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của các tổ chức IEC, ISO và ITU nhấn mạnh rằng các tiêu chuẩn quốc tế tạo nên niềm tin toàn cầu: “Quả thực, một trong những mục tiêu cốt yếu của tiêu chuẩn hóa là mang đến niềm tin. Các hệ thống, sản phẩm và dịch vụ tiến hành theo đúng mong muốn của chúng ta bởi vì các yếu tố cần thiết đã được cụ thể hóa trong các tiêu chuẩn chất lượng”.

 

Các nước đã lồng ghép tiêu chuẩn quốc tế trong các chính sách và các quy định của họ có thể bảo vệ tốt hơn người dân của mình và cung cấp cho họ một sự lựa chọn lớn các sản phẩm chất lượng từ khắp nơi trên thế giới. Họ cũng cung cấp cho ngành công nghiệp cơ hội để thâm nhập thị trường mới, thúc đẩy nền kinh tế. 

 

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2016

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2015

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2014

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2013

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2012

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2011

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2010

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2009

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2008

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2007

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2006

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2005

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2004

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2003

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2002

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2001

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10-2000