OHSAS 18001

Ngày

HỆ THỐNG AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

OHSAS 18001 có thể áp dụng cho tất cả loại hình hay qui mô tổ chức. OHSAS 18001 được thiết kế tương thích với các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 nhằm tạo điều kiện xây dựng một hệ thống tích hợp với mục đích chất lượng cho sản phẩm – an toàn cho con người – an toàn cho môi trường – tiết kiệm chi phí.

 

Lợi ích của việc áp dụng:

 • Thâm nhập thị trường quốc tế khi yêu cầu tuân thủ OHSAS 18001 như là một điều kiện bắt buộc,
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp và hiệu quả kinh tế trong hoạt động an toàn sức khỏe nghề nghiệp,
 • Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,
 • Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tố quan trọng nhất trong một tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp,
 • Phương pháp tốt trong việc phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại

 

NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 

Với mạng lưới chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, hệ thống quản lý tri thức toàn diện và sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin hiện đại, mỗi chuyên gia tư vấn và giảng viên của VSQI đều mang trong mình sức mạnh của tri thức, kinh nghiệm tập thể cũng như phương pháp thực hành tốt nhất. VSQI cam kết mang lại những giá trị thiết thực cho các tổ chức/doanh nghiệp thông qua hoạt động hỗ trợ tư vấn và đào tạo có sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết chuyên sâu và huấn luyện thực tiễn.

 

Dịch vụ tư vấn:

 • Xây dựng và triển khai hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001.
 • Rà soát, cập nhật, hoàn thiện hệ thống trách nhiệm xã hội hiện có.
 • Hướng dẫn khắc phục sau đánh giá giám sát.
 • Đánh giá thực trạng/ Đánh giá nội bộ/ Đánh giá trước chứng nhận nhằm đưa ra các khuyến nghị cải tiến.
 • Hướng dẫn xác định và phân tích các mối nguy/ rủi ro.
 • Hỗ trợ lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn.

 

Dịch vụ đào tạo:

Hình thức đào tạo:

 • Đào tạo tập trung (public training): Các khoá đào tạo tập trung được VSQI tổ chức định kỳ hàng tháng theo các nội dung đã được lập kế hoạch.
 • Đào tạo tại chỗ (in-house training): Các khoá đào tạo tại chỗ được tổ chức theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo:

 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống trách an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001.

Ngoài các khóa đào tạo nêu trên, VSQI còn cung cấp các khóa đào tạo được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

 

Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ:

Phòng Dịch vụ Khoa học Công nghệ

Điện thoại: 04.37917 510

Email:  info@vsqi.gov.vn