Thông tin các khóa đào tạo trực tuyến của Tổ chức Năng suất Châu Á năm 2017

Ngày

1. Khóa 1:

Nội dung: Đào tạo về Thực hành Nông nghiệp tốt (GAP)

Mục đích: Cung cấp những kiến thức cơ bản về GAP, giới thiệu cơ hội cho các doanh nghiệp về GAP nhằm nâng cao năng suất và phát triển nông nghiệp bền vững

Thời gian: 05 tháng từ ngày 26/04 đến ngày 25/09/2017

Đối tượng tham dự: Cán bộ công chức, cán bộ công nhân viên thuộc lãnh vực sản xuất nông nghiệp, đơn vị tư vấn, đơn vị chứng nhận có liên quan

2. Khóa 2:

Nội dung: Đào tạo về Quản lý An toàn Thực phẩm

Mục đích: Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thời gian: 05 tháng từ ngày 01/06 đến ngày 31/10/2017

Đối tượng tham dự: Cán bộ công chức, cán bộ công nhân viên thuộc lãnh vực sản xuất nông nghiệp, đơn vị tư vấn có liên quan.

3. Khóa 3:

Nội dung: Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSAS 18001)

Mục đích: Giới thiệu về nguyên tắc cơ bản và thực hành về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để áp dụng tại nơi làm việc

Thời gian: 01 – 12/2017

Đối tượng tham dự: Cán bộ công chức, cán bộ công nhân viên thuộc lãnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đơn vị tư vấn có liên quan, trường đại học, v.v.

Thông tin chung:

Kinh phí tham dự khóa học: Miễn phí

Phương pháp thực hiện: Học viên đăng ký trực tiếp cho APO trên website của APO ( http://apo-ipro.org/), vui lòng xem hướng dẫn đăng ký tại  http://apo-ipro.org/user-help-manual/. Toàn bộ khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. Sau khóa đào tạo, học viên sẽ làm bài kiểm tra và chỉ được cấp giấy chứng nhận (điện tử) khi đạt 70% yêu cầu.

Chi tiết các khóa mời xem file 1, 2, 3.

 


.

 


Hội thảo tập huấn ISO 9001:2015

Vừa qua, trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án Thúc đẩy thương mại thông qua tiêu chuẩn hóa cho các nước Nam và Đông Nam Châu Á (Dự án SESA), Viện Tiêu chuẩn ...

Hội thảo tập huấn ISO 9001:2015

Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán ...

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam từ nay đến 2020, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam được giao chủ ...

Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán ...

Đào tạo tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp ...

Đào tạo tư vấn, hướng dẫn xây dựng, áp ...