Tiêu chuẩn ISO 8124-1 An toàn đồ chơi đã có phiên bản 2018

Ngày

Phiên bản lần thứ năm của ISO 8124-1, An toàn đồ chơi - Phần 1: Các khía cạnh an toàn liên quan đến tính chất cơ học và vật lý vừa mới được công bố. Tiêu chuẩn mới được cập nhật nội dung để bảo đảm bao trùm các khía cạnh, giúp trẻ không bị tổn hại khi các yêu cầu về an toàn trong tiêu chuẩn quốc tế này được đáp ứng.

 

Sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, từ các cạnh sắc đến dây hoặc các chi tiết nhỏ, đó mới chỉ là một số ít ví dụ. Đồ chơi dạng thú nhún có thể gây nguy hiểm nếu không được thiết kế và sản xuất đúng cách. Phiên bản tiêu chuẩn an toàn đồ chơi mới này giúp đảm bảo giữ an toàn cho đến cả vết xước trong thế giới luôn thay đổi hiện nay.

 

ISO 8124-1 xác định các yêu cầu và phương pháp thử đối với đồ chơi dành cho trẻ em dưới 14 tuổi, bao gồm cả tuổi thọ hợp lý của đồ chơi. Tiêu chuẩn chỉ rõ các tiêu chí có thể chấp nhận được đối với các đặc tính cấu trúc của đồ chơi, chẳng hạn như hình dạng, kích thước và đường viền, cũng như các khía cạnh cụ thể đối với một số đồ chơi như đầu góc cho đồ chơi ngồi lên. Tiêu chuẩn cũng đưa ra các cảnh báo và hướng dẫn sử dụng phù hợp.

 

Ông Christian Wetterberg, Trưởng Ban kỹ thuật ISO/TC 181 An toàn đồ chơi chịu trách nhiệm xây dựng bộ tiêu chuẩn này, cho biết tiêu chuẩn gồm 150 trang bao trùm các rủi ro tiềm tàng, như các điểm sắc, các chi tiết nhỏ và giá trị động lực tối đa cho các quả đạn, và có tác động mạnh mẽ trên khắp thế giới.

 

"ISO 8124 đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ảnh hưởng tới các yêu cầu đối với an toàn đồ chơi ở nhiều quốc gia, vì vậy điều quan trọng là nó vẫn được cập nhật và phù hợp nhất có thể", ông nói.

 

"Phiên bản mới nhất bao gồm các định nghĩa được cập nhật và các yêu cầu cảnh báo, các thông số kỹ thuật đã sửa đổi liên quan đến nhiều loại vật liệu và các chi tiết, chẳng hạn như dây và dây đai, và bổ sung thêm các sản phẩm mới như bóng yoyo".

 

ISO 8124-1 là một trong những tiêu chuẩn dài nhất và chi tiết nhất của ISO. Các tiêu chuẩn khác trong bộ này bao gồm Phần 2 về tính dễ cháy và Phần 4 đối với các loại xích đu, cầu trượt và đồ chơi tương tự.

 

Bộ tiêu chuẩn ISO 8124 về An toàn đồ chơi hiện gồm có 9 Phần, ngoài ra còn 3 Phần hiện đang trong quá trình xây dựng mới. Trong số các phiên bản hiện hành, một số cũng đang được Ban kỹ thuật tiến hành soát xét, sửa đổi.

 

Hiện tại, bộ tiêu chuẩn ISO 8124 cũng đã được Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 181 An toàn đồ chơi trẻ em nghiên cứu, chấp nhận thành bộ Tiêu chuẩn quốc gia mang số hiệu TCVN 6238.