Tiêu chuẩn quốc tế ISO mới về báo cáo vốn nhân lực

Ngày

Một tổ chức chỉ tốt khi có nhân sự tốt - đó là lý do vì sao chi phí cho lực lượng lao động của một tổ chức, doanh nghiệp thường là một trong những chi phí lớn nhất. Tuy nhiên, việc đo lường lợi ích thực sự của khoản đầu tư đó là một công việc không hề dễ dàng. Giờ đây, công việc này sẽ trở nên đơn giản hơn với sự hỗ trợ của tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về báo cáo vốn nhân lực.

 

Chúng ta đều biết rằng các chiến lược nguồn nhân lực (HR) hiệu quả có thể có tác động tích cực đến kết quả thực hiện công việc của tổ chức. Và với chi phí cho lực lượng lao động chiếm tới 70% chi phí của một tổ chức, thì điều quan trọng là phải thực thi chiến lược đó một cách đúng đắn.

 

Có nhiều hệ thống và quá trình quản lý nhân sự khác nhau nhằm tối đa hóa lợi tức đầu tư vào nhân viên, nhưng chúng rất khác nhau giữa các doanh nghiệp cũng như giữa các quốc gia, gây khó khăn cho việc đối sánh chính xác và phù hợp ở cấp độ quốc tế. Tiêu chuẩn ISO mới vừa được công bố đưa ra những cách thức được thống nhất trên toàn cầu để thực hiện việc này.

 

ISO 30414, Quản lý nguồn nhân lực - Hướng dẫn báo cáo vốn nhân lực bên trong và bên ngoài, là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên cho phép một tổ chức có được cái nhìn rõ ràng về đóng góp thực sự của nguồn nhân lực. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình và quy mô, trong đó bao gồm các hướng dẫn về các lĩnh vực HR cốt lõi như văn hóa tổ chức, tuyển dụng và doanh thu, năng suất, sức khỏe và an toàn, và vai trò lãnh đạo.

 

Tiến sĩ Ron McKinley, Trưởng ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, cho biết: ISO 30414 sẽ cho phép các tổ chức hiểu rõ hơn về tác động của tổ chức đối với nhân viên và giúp tối đa hóa sự đóng góp của người lao động vào thành công lâu dài.

 

Ông giải thích: “Báo cáo lực lượng lao động liên quan đến việc xem xét lại cách hiểu và đánh giá giá trị tổ chức, và cho phép đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhiều hơn trong quản lý lực lượng lao động. Hơn thế nữa, bằng việc đưa ra các thước đo quan trọng được thừa nhận trên phạm vi quốc tế, các công ty đa quốc gia có thể dễ dàng chuyển giao thông tin vốn nhân lực hơn, kiểm soát tốt hơn các hoạt động nhân sự quốc tế của họ và tạo ra sự minh bạch hơn cho tất cả các bên liên quan của tổ chức.”

 

“Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không chỉ dành cho các công ty đa quốc gia. Các tổ chức thuộc mọi quy mô, bao gồm các công ty vừa và nhỏ, có thể hưởng lợi từ việc lựa chọn các thước đo phù hợp nhất với họ.”

 

Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ được hưởng lợi, bằng cách có được nhiều kiến ​​thức về phát triển vốn nhân lực trong các tổ chức trong nước so với những quốc gia khác, điều đặc biệt quan trọng đối với các sáng kiến ​​thị trường lao động chính trị.

 

ISO 30414 được xây dựng bởi ban kỹ thuật ISO/TC 260, Quản lý nguồn nhân lực, với ban thư ký là ANSI, đại diện Hoa Kỳ thành viên ISO.

 

Tại Việt Nam, trong năm 2018, Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia tương ứng TCVN/TC 260 cũng đã hoàn thành việc chấp nhận 06 TCVN theo hướng hoàn toàn tương đương với các tiêu chuẩn do ISO/TC 260 xây dựng. Bộ tiêu chuẩn này sẽ sớm được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Cụ thể đó là các TCVN:

 

  1. TCVN 12288:2018 (ISO 30400:2016), Quản lý nguồn nhân lực – Từ vựng
  2. TCVN 12289:2018 (ISO 30405:2016), Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn tuyển dụng
  3. TCVN  12290:2018 (ISO 30408:2016), Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn quản trị nhân sự
  4. TCVN  12291:2018 (ISO 30409:2016), Quản lý nguồn nhân lực – Hoạch định nguồn nhân lực
  5. TCVN 12292-1:2018 (ISO 10667-1:2011), Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức – Phần 1: Yêu cầu đối với khách hàng
  6. TCVN 12292-2:2018 (ISO 10667-2:2011), Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức – Phần 2: Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ

 

Thông tin chi tiết hơn về bộ TCVN này, xin mời liên hệ Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; email: info@vsqi.gov.vn.