Triển khai các nhiệm vụ “Phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2018”

Ngày

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” của Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã phối hợp với các Ban kỹ thuật và các đơn vị có liên quan tiến hành phổ biến các nhóm tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về:

 

- Thủy sản và sản phẩm thủy sản

- Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc

- Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

 

Hội nghị phổ biến TCVN là dịp để các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, triển khai áp dụng đồng thời được cập nhật các thông tin mới nhất về TCVN.

 

1. Thủy sản và sản phẩm thủy sản

 

Việt Nam hiện được xếp vào nhóm các quốc gia có khả năng và năng lực cạnh tranh cao trong ngành thủy sản. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, thương mại của Việt Nam nói chung và ngành thủy sản nói riêng đã có thêm nhiều cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước phát triển. Hiện nay trong hệ thống TCVN có 97 TCVN về Cá và sản sản phẩm thủy sản, bao gồm: các TCVN về Yêu cầu kỹ thuật; các hướng dẫn và các quy phạm thực hành vệ sinh; các TCVN về phương pháp phân tích các chỉ tiêu lý, hoá cơ bản trong cá và sản phẩm thủy sản.         

Việc phổ biến các TCVN về thủy sản và sản phẩm thủy sản là hoạt động quan trọng nhằm đưa các tiêu chuẩn vào áp dụng trong thực tiễn, hỗ trợ việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và làm cơ sở cho các đơn vị thanh tra, thử nghiệm đánh giá. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cùng với Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F11 Thủy sản và sản phẩm thủy sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi Trồng thủy sản III đã tổ chức hội nghị phổ biến 24 TCVN về Thủy sản tại Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa, đến các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại hội thảo, các báo cáo viên đã giới thiệu nội dung của 24 các TCVN liên quan đến Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với sản phẩm thủy sản. Các đại biểu tham dự đã đưa ra thảo luận nhiều tình huống cụ thể trong áp dụng TCVN, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà nhiều bên quan tâm.

 

2. Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc

 

Trong thời gian qua, để phục vụ công tác quản lý nhà nước về Ngũ cốc và đậu đỗ, cũng như phục vụ hoạt động sản xuất, thương mại và hoạt động thử nghiệm, trong hệ thống TCVN đã có 118 TCVN liên quan đến sản phẩm ngũ cốc và đậu đỗ. Năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam và Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ tổ chức hội nghị phổ biến 23 tiêu chuẩn quốc gia về Ngũ cốc và đậu đỗ đến các cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, các báo cáo viên đã giới thiệu nội dung của các TCVN chủ yếu liên quan đến Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của các sản phẩm như: gạo, lúa mì, yến mạch, bột ngô... Trong hội thảo đã có nhiều ý kiến được đưa ra thảo luận, trao đổi.

 

3. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

 

Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống canh tác đang ngày càng được quan tâm trên thế giới, trong bối cảnh tại nhiều quốc gia tình hình an ninh lương thực đã được đảm bảo trong khi nảy sinh nhiều vấn đề về chất lượng nông sản và an toàn thực phẩm. Phương thức canh tác hữu cơ hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất, trong khi các nguồn hữu cơ được tái sử dụng một cách triệt để và là một trong những hướng đi của nông nghiệp Việt Nam thời gian tới.

Trước tình hình đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tổ chức xây dựng các TCVN về nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và áp dụng khả thi vào thực tế sản xuất, kinh doanh của Việt Nam. Việc xây dựng các TCVN về nông nghiệp hữu cơ để làm cơ sở để triển khai nghị định, định hướng của của chính phủ cũng như nhu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Các TCVN này được dùng làm cơ sở để doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn theo Nghị định 109/NĐ-CP Nông nghiệp hữu cơ, đồng thời đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người sử dụng và bảo vệ môi trường. Cụ thể:

- Tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp quảng bá về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của mình;

- Giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, quản lý toàn diện; thiết lập được các quy trình sản xản xuất, các thủ tục liên quan cho mỗi quy trình, kịp thời phát hiện những sản phẩm không đạt yêu cầu, tạo ra sự tham gia tích cực của các nhân viên trong hoạt động sản xuất nhằm đạt được chất lượng với chi phí hợp lý.

- Giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hướng tới đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đảm bảo chữ tín, lòng tin và thương hiệu sản phẩm hữu cơ của doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin cho người tiêu dùng lựa chọn được những hàng hóa phù hợp, đồng thời là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh (Thông qua Dấu hợp chuẩn, logo được gắn trên sản phẩm sau khi doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá phù hợp dựa trên các tiêu chuẩn này); Tạo sự minh bạch, công khai, không phân biệt đối xử và không gây trở ngại không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại.

Ngày 29/12/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra quyết định công bố TCVN về nông nghiệp hữu cơ tại Quyết định 3883/QĐ-BKHCN:

1) TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ;

2) TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ;

3) TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ

4) TCVN 12134:2017, Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận

Để truyền thông một cách có hiệu quả các TCVN này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam và tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3/SC1 Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tổ chức 03 hội nghị phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia về Nông nghiệp hữu cơ đến các cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, các hiệp hội xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan tại TP. Lào Cai, TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội.

Tại hội thảo, các báo cáo viên đã giới thiệu nội dung các TCVN trên, các nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ, các nội dung cần thực hiện đối với từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, các yêu cầu cụ thể đối với việc sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm; các yêu cầu đối với các tổ chức chứng nhận nông nghiệp hữu cơ. Hội thảo được các bên tham gia rất quan tâm và đưa ra nhiều ý kiến thảo luận.

 

Thông tin chi tiết và tài liệu liên quan đến các buổi hội thảo mời liên hệ:

 

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt – Cầu giấy – Hà Nội

ĐT: 024.37564605, email: tc4tcvn@yahoo.com

 

Một số hình ảnh tại các hội thảo

 

 

 

 

 

-VSQI-