Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam làm việc với Hiệp hội các nhà sản xuất mô tô, xe máy Việt Nam

Ngày

Vừa qua, theo đề xuất từ Hiệp hội các nhà sản xuất mô tô, xe máy Việt Nam (VAMM), Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với các đại diện VAMM tại trụ sở của Viện.

 

Trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về mô tô, xe máy, Viện đã có sự phối hợp hết sức chặt chẽ với các bên liên quan như đại diện các nhà sản xuất, phòng thử nghiệm, viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội... Điều này nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn được công bố sẽ đáp ứng một cách tốt nhất cho các đối tượng người sử dụng.

 

Trong buổi gặp gỡ này, phía Hiệp hội và Viện cùng trao đổi các nội dung về định hướng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia theo hướng hài hòa với quốc tế và khu vực; kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong năm tới, bao gồm cả kế hoạch soát xét các tiêu chuẩn đã công bố để cập nhật với phiên bản tiêu chuẩn quốc tế mới...

 

Việc xem xét lại hệ thống TCVN về mô tô, xe máy nhằm đáp ứng tiến trình ký kết Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (ASEAN MRA) cũng được hai bên bàn thảo rất chi tiết.

 

Cuối buổi gặp gỡ, hai bên đều bày tỏ quan điểm mong muốn tiếp tục duy trì sự cộng tác, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tiêu chuẩn quốc gia có thể đáp ứng ngày một tốt hơn cho các bên liên quan như nhà sản xuất, người tiêu dùng... cũng như phục vụ thiết thực cho nhu cầu quản lý nhà nước.